Kamuzott a Magyar Kempo Szövetség? - sajtóközlemény

Kamuzott a Magyar Kempo Szövetség? – sajtóközlemény

image

A Magyar Birkózó Szövetség Magyar Grappling, Pankráció és MMA Szakszövetség, a Magyar MMA Országos Küzdősport Szövetség, és a Magyar MMA Prémium Liga közös sajtóközleménye:

Az internetről értesültünk arról, hogy a Magyar Kempo Szövetség tagságot kapott a World Mixed Martial Arts Association (röv: WMMAA)-ben. A hivatalos weboldalaikon és Facebook oldalaikon közzétett kommunikációjukra szeretnénk reagálni.

Érthetetlenül állunk a hírt olvasván, a Magyar Kempo Szövetség sportpolitikai, Nemzetközi és az érvényben lévő Magyar sportörvényekben való tájékozatlansága, valamint a híradásaikban leírt és félre értelmezhető és megtévesztő tartalmú kijelentéseik miatt.

A Magyar Kempo Szövetség csak a MOB (Magyar Olimpiai Bizottság) hivatalos állásfoglalása alapján, illetve az MMA sportszakmai elismertsége, a Magyarországon az MMA sportban a Sportörvényekben meghatározottak (lentebb olvasható) teljesítése után képviselheti hivatalosan bármilyen nemzetközi szervezetnél Magyarországot.

Jelen esetben a MOB elismertség a Magyar Birkózó Szövetségnél (MBSZ) van és az MBSZ által létrehozott és felügyelt Magyar Grappling, Pankráció és MMA Szakági Szövetségnél.

Törvényi definíciók:

Stv. 20§ (3) Egy sportágban csak egy szakszövetség működhet, Az MMA sportban a Magyar Birkózó Szövetségen keresztül a Magyar Grappling Pankráció és MMA Szakszövetség működik, melynek munkájához csatlakozott a Magyar MMA Országos Küzdősport Szövetség (MOKSZ) és a Magyar MMA Prémium Liga (MMPL) is.

(4) Szakszövetség csak olyan sportágban hozható létre:

a) amely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportág,

b) amelyben a sportág nemzetközi szövetségét felvették a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségébe (Sportaccord).

Az MMA sportág korábban rendelkezett (2010-2013-ig) SportAccord tagsággal a FILA (Nemzetközi Birkózó Szövetség) világszervezet által. Jó hír, hogy az elmúlt hétvégén lezajlott a FILA 2014 évi kongresszusa, melynek határozataként a Grappling sportágat és annak a válfajaiként kezelt Pankráció és MMA ágakat 2014 évtől a FILA újra a zászlójára tűzi és prioritásként kezeli a sportág erőteljes fejlesztését. Ez azt is jelentheti, hogy az MMA a Grappling válfajaként újra jogosulttá válhat a SportAccord tagságra.

20§ (5) Szakszövetségnek a (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően csak olyan sportszövetség minősülhet, amelynek:

a) legalább tíz, az adott sportágban tevékenykedő sportszervezet a tagja,

b) legalább három éve folyamatosan országos versenyrendszert (bajnokságot) működtet,

c) versenyrendszerében rendszeresen legalább száz fő, sportági versenyengedéllyel rendelkező sportoló vesz részt.

A Magyar Grappling Pankráció és MMA szakszövetség a fent említett törvényeknek megfelelve, jogszerűen képviseli Magyarországot az MMA sportágban nemzetközi színtereken.

Ehhez párosulnak a magas szintű, nemzetközileg is elismert, évek óta tartó képzések a Testnevelési Egyetemen, ahol a Magyar Grappling, Pankráció és MMA Szakszövetség, prominens szakemberei tartják a MOB által is jóváhagyottan az MMA sportbírói és sportedzői képzéseket. Ez évben a képzésekhez csatlakozott a MOKSZ és az MMPL szakmai gárdája is.

A Magyar Kempo Szövetség, MMA sportágon belüli illetéktelenségét és alkalmatlanságát megfelelően példázza az a tény is, hogy a hét utolsó pár napjában zajlanak Fehéroroszországban, Minszkben a másfél éve alakult World MMA Association (WMMAA) által megrendezett világbajnokság, ahová a Magyar Kempo Szövetség egyetlen egy versenyzőt sem tudott delegálni a soraiból. Ez is azt bizonyítja, hogy a szövetségéhez nem tartozik egy MMA sportágban szereplő klub sem és a Országos Statisztikai Hivatal (OSH) adatbázisában sem szerepel egyetlen egy MMA sportoló aki a Magyar Kempo Szövetség által, hivatalosan leigazolt versenyzőként szerepel.

Továbbá a Magyar Kempo Szövetség alapszabályzatában nem szerepel az, hogy az MMA sportot bármilyen szinten képviseli Magyarországon vagy a sportágat érintő bármilyen koncepció alapján részt kívánna venni a sportág fejlődésében. Az sem szerepel az alapszabályzatukban, hogy Magyarországot bármilyen szinten képviselni kívánja az MMA szakágban nemzetközi szinten.

Jeleztük a WMMAA igazgatósága felé az észrevételünket, melyre várjuk a választ. Amennyiben a Magyar Kempo Szövetség szeretne MMA sporttal foglalkozni Magyarországon elvárjuk, hogy a hatályban lévő sporttörvényekben foglaltak ide vonatkozó paragrafusait maradéktalanul tartsa be, hiszen mint mindenkire, rájuk is ugyan úgy vonatkoznak.

Mivel egy tagság, még ha nemzetközi is nem írja felül a Magyar törvényeket.

A fentiekből következik, hogy a Magyar Kempo Szövetség nem tudja képviselni a Magyar MMA sport érdekeit semmilyen platformon, hiszen annak már van szakmailag és a MOB által elismert sportszervezete Magyarországon.

2014-09-11 Budapest,

 

Aláírás:

Magyar Birkózó Szövetség Grappling, Pankráció és MMA Szakági Szövetsége elnöksége Magyar MMA Országos Küzdősport Szövetség elnöksége Magyar MMA Prémium Liga elnöksége

Forrás: • xlsport.hu –

• Nyisson számlát a bet365-nél ma és igényelje 100%-os induló bónuszát. AKÁR 15.000 FT BEFIZETÉSI BÓNUSZ!

Leave a reply